קטגוריה: המאיר לארץ

הרב יורם אברגל
המאיר לארץ
המאיר לארץ

פרשת שבוע וילך

סדר יומו של אבינו מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א היה תובעני ועמוס מעל טעם ודעת, רצף בלתי פוסק של תפילות, לימוד תורה ומסירת

Read More »
הרב יורם אברגל
המאיר לארץ
המאיר לארץ

פרשת שבוע ניצבים

כך סיפר אבינו מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א: מצינו להרב הקדוש ר' חיים מצ'רנוביץ זיע"א בספרו "סידורו של שבת" שהביא בעניין זה מעשה

Read More »
הרב יורם אברגל
המאיר לארץ
המאיר לארץ

פרשת השבוע כי תבוא

אבינו מורנו ורבנו הרב יורם מיכאל אברג'ל זיע"א הפליא בשיעוריו הקדושים לבאר שגב קדושת מצוות תפילין, ומצווה נעלית זו הייתה חביבה בעיניו במיוחד. הרב הורה

Read More »
הרב יורם אברגל
המאיר לארץ
המאיר לארץ

פרשת השבוע כי תצא

ימי חודש הרחמים והסליחות הם ימים נשגבים וקדושים, אשר בהם 'המלך בשדות', וכל אדם מישראל החפץ בקרבתו, יכול לחזור בתשובה שלימה ולהידבק בו יתברך בלב

Read More »
הרב יורם אברגל
המאיר לארץ
המאיר לארץ

פרשת שופטים – נתיבות דיגיטל

יהודי שומר תורה ומצוות חרב עליו עולמו. כל חייו שאף לראות את בנו יחידו מחמד עיניו עולה ומתעלה בתורה ויראת שמים, בחסידות ולמדנות, אך לצערו

Read More »
נתיבות דיגיטל